Egzamin na kartę rowerową

z1W naszym Ośrodku już po raz czwarty odbył się egzamin na kartę rowerową dla wychowanków uczestniczących w kółku turystyczno – rowerowym. Podstawą uczestniczenia w kole rowerowym jest uzyskanie przez wychowanków  niezbędnego dokumentu upoważniającego do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym jakim jest karta rowerowa.  

Karta rowerowa to zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.Do kierowania rowerem przez niepełnoletniego uprawnia także prawo jazdy karta motorowerowa. Posiadacz któregoś z tych dokumentów nie musi uzyskiwać osobnej karty rowerowej.

z2Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach:  st.sierż. Robert Nyga i  st.sierż. Seweryn Pindral przeprowadzili egzamin na kartę rowerową uprzednio przygotowanych wychowanków z zakresu  wychowania komunikacyjnego. Część teoretyczną i praktyczną z wynikiem pozytywnym zaliczyło kolejnych 9 wychowanków.

Wymieniony egzamin jest węzłowym elementem realizowanego przez wychowawców prowadzących koło turystyczno rowerowe "Programu kształtowania umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów turystyki rowerowej".

Kolejnymi elementami realizacji wymienionego programu są rajdy, obozy rowerowe, zajęcia praktyczne z zakresu obsługi technicznej rowerów.

Zdobyte przez podopiecznych MOW umiejętności wpłyną na szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych dróg.

      Przygotowanie i organizacja egzaminu: wychowawczyni Anna Wójcik. 


© MOW Podzamcze, przygotowanie: A.Wójcik, opracowanie: P. Koźmin