z1Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2008 roku. Jego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

 

Ośrodek powstał w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu. Aktualnie     w MOW funkcjonuje: 3-letnie Gimnazjum, 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: Kucharz oraz 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: Murarz - tynkarz.

 

W Ośrodku kształci się i przebywa 48 wychowanków z całej Polski. Wszyscy podopieczni MOW zamieszkują w internacie, gdzie mają zapewnione wyżywienie, opiekę wychowawczą i psychologiczną oraz korzystają z różnych form spędzenia czasu wolnego w ramach różnorodnych zajęć sportowych oraz kulturalno - rekreacyjnych. Do dyspozycji wychowanków jest siłownia, boisko szkolne, sala gimnastyczna i sala kinowa. Nasi podopieczni biorą czynny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

z2 

Młodzież pod opieką nauczycieli - wychowawców bierze aktywny udział w organizowanych na terenie Ośrodka imprezach typu: Andrzejki, Mikołajki, spotkania - Wigilijne i Noworoczne. Niejednokrotnie wychowankowie mają organizowane wyjścia na pływalnię oraz na mecze w różnych obiektach sportowych. Wychowankowie chętnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych oraz w wolontariacie na rzecz Ośrodków pomocy społecznej oraz schronisk dla zwierząt. 

 

W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

czerw000  czerw001 czerw003

czerw004  nowyobiekt001


 

aaa