z1Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2008 roku. Jego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

 

Ośrodek powstał w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu. Aktualnie     w MOW funkcjonuje: 3-letnie Gimnazjum, 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: Kucharz oraz 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: Murarz - tynkarz.

 

Ośrodek dysponuje aktualnie 72 miejscami w związku z tym, iż został oddany do użytku po kapitalnym remoncie Pawilon nr 2.

Pawilon nr 2 wyposażony jest w nowoczesne pokoje mieszkalne dwuosobowe, sale lekcyjne, pracownie komputerową, bibliotekę i inne pomieszczenia przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków.

Wszyscy podopieczni MOW zamieszkują w internacie nr 1 i pawilonie nr 2, gdzie mają zapewnione wyżywienie, opiekę wychowawczą i psychologiczną oraz korzystają z różnych form spędzenia czasu wolnego w ramach różnorodnych zajęć sportowych i kulturalno - rekreacyjnych. Do dyspozycji wychowanków jest siłownia, boisko szkolne, sala gimnastyczna i pracownia filmoterapii. Nasi podopieczni biorą czynny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

z2 

Młodzież pod opieką nauczycieli - wychowawców bierze aktywny udział w organizowanych na terenie Ośrodka imprezach typu: Andrzejki, Mikołajki, spotkania - Wigilijne i Noworoczne. Niejednokrotnie wychowankowie mają organizowane wyjścia na pływalnię oraz na mecze w różnych obiektach sportowych. Wychowankowie chętnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych oraz w wolontariatach. 

 

W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

czerw000  czerw001 czerw003

czerw004  nowyobiekt001


 

aaa